اشتراک فایل اکسل در شبکه 2017-03-05T15:25:39+00:00
0
0

مهرداد بغدادآبادی

با سلام . چگونه میتوان یه جدول اکسل را شیرکنیم که در یک زمان سه یوزر بتوانند آن را تکمیل کنند

1
0

1

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید