PMT

PMT

توضیح

با استفاده از این تابع می‌توانید مبلغ اقساط بدهی‌ها را با شرط برابر بودن اقساط محاسبه نمایید. مثلاً فرض کنید قصد دارید مبلغ ۲۰ میلیون تومان را با نرخ بهره ۲۰% از بانک وام بگیرید و برای این منظور اقساط برابر سه ساله پرداخت نمایید. با استفاده از این تابع می‌توانید مبلغ این اقساط برابر را محاسبه نمایید.

ورودی ها

Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

  • Nper : دفعات پرداخت، عددی، اجباری.

این ورودی معرف دفعاتی است که مبالغ ثابت پرداخت (یا دریافت) می‌شوند. باید دقت شود که مثلاً اگر پرداخت‌ها ۳ بار در سال باشد و کل مدت پرداخت ها ۴ سال طول بکشد، باید برای این ورودی عدد ۱۲ (۴*۳) را وارد کنید.

  • FV: مبلغ نهایی در پایان دوره، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

اگر علاوه بر مبالغ یکسان در فواصل زمانی قصد محاسبه ارزش فعلی یک مبلغ اضافی در پایان دوره را نیز داشته باشید می‌توانید این مبلغ را در این ورودی وارد نمایید. بهترین مثال برای استفاده از این مبلغ محاسبه ارزش بازار اوراق قرضه (مشارکت) است. همان‌طور که می‌دانید ارزش بازار اوراق قرضه برابر است با مجموع ارزش فعلی مبالغ بهره پرداختی (Pmt) و ارزش اسمی اوراق قرضه(FV).

  • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

  • PV : مبلغ وام (کل مبلغ)، عددی، اجباری.

همان‌طور که مشخص است این ورودی معرف مبلغ اولیه وام است که دریافت (پرداخت) نموده‌اید و حال می‌خواهید اقساط آن را محاسبه نمایید. این ورودی از نوع عددی بوده و بهتر است به‌صورت مبلغ فرمت بندی شود.

 

مثال

آقای رستگار یک وام ۲۰۰ میلیون ریالی ۸ ساله با نرخ بهره ۲۴% را از بانک دریافت نموده و قرار است که اقساط آن را به‌صورت ماهانه پرداخت نماید،

 

مبلغ مربوط به اقساط وام پرداختی (اصل + بهره) در ماه سی و دوم را محاسبه نمایید.

برای این منظور در سلول E11 فرمول زیر را تایپ کنید:

فرمول

=-PMT(B1/12,B2*12,B3)

E11
خروجی

۴,۷۰۲,۶۲۵ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۳ ۲۳:۵۷:۰۳ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر