NPER

NPER

توضیح

اگر می‌دانید که مبلغ کل وام، مبلغ اقساط و نرخ بهره وام شما چقدر است با استفاده از این تابع می‌توانید تعداد اقساط آن را محاسبه نمایید.

ورودی ها

Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

  • PMT: مبلغ پرداختی ثابت که در طول عمر سرمایه گذاری تغییری نمیکند

 

  • FV: مبلغ نهایی در پایان دوره، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

اگر علاوه بر مبالغ یکسان در فواصل زمانی قصد محاسبه ارزش فعلی یک مبلغ اضافی در پایان دوره را نیز داشته باشید می‌توانید این مبلغ را در این ورودی وارد نمایید. بهترین مثال برای استفاده از این مبلغ محاسبه ارزش بازار اوراق قرضه (مشارکت) است. همان‌طور که می‌دانید ارزش بازار اوراق قرضه برابر است با مجموع ارزش فعلی مبالغ بهره پرداختی (Pmt) و ارزش اسمی اوراق قرضه(FV).

  • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

  • PV : مبلغ وام (کل مبلغ)، عددی، اجباری.

همان‌طور که مشخص است این ورودی معرف مبلغ اولیه وام است که دریافت (پرداخت) نموده‌اید و حال می‌خواهید اقساط آن را محاسبه نمایید. این ورودی از نوع عددی بوده و بهتر است به‌صورت مبلغ فرمت بندی شود.

نکته:

برای اینکه این تابع جواب درست به شما بدهد باید دو ورودی PV و PMT از لحاظ علامت برعکس یکدیگر باشند.

مثال

آقای رستگار یک وام ۲۰۰ میلیون ریالی ۸ ساله با نرخ بهره ۲۴% را از بانک دریافت نموده و قرار است که اقساط آن را به‌صورت ماهانه پرداخت نماید،

 

 

مبلغ مربوط به اصل وام پرداختی در ماه سی و دوم را محاسبه نمایید.

برای این منظور در سلول E13 فرمول زیر را تایپ کنید:

فرمول

=NPER(B1/12,E11,-B3)

E13
خروجی

۱۳

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:56:02+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر