NOMINAL

NOMINAL

توضیح

این فرمول برعکس فرمول EFFECT عمل می‌کند و خروجی آن نرخ بهره اسمی اوراق بهادار است. خروجی این تابع نیز از نوع عددی است و بهتر است سلول نمایش دهنده آن را به‌صورت درصدی نمایش دهد.

ورودی ها

  • Effect_Rate : نرخ بهره مؤثر، عددی، اجباری.
  • NPery : در تابع EFFECT توضیح داده شد.

نکته

اگر تاریخ خرید قبل از تاریخ پرداخت اولین بهره باشد. این تابع تعداد روزهای بین تاریخ صدور اوراق و تاریخ خرید آن را محاسبه می‌کند.

مثال

فرض کنید شرکتی قصد خرید اوراق قرضه ۵ساله‌ای دارد که مشخصات آن به شرح زیر است:

تاریخ صدور: ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ ارزش اسمی اوراق قرضه: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ خرید: ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ نرخ بهره اسمی اوراق: ۱۵% (سالانه)

بهره این اوراق در تاریخ سررسید اوراق یک باره پرداخت می‌شود.

 

اگر نرخ بهره بدست آمده در این مثال را در ورودی Effect_Rate این تابع قرار دهید، نرخ بهره مثال قبل را بدست خواهید آورد. برای این منظور فرمول زیر در سلول G11 درج می‌شود:

فرمول

=NOMINAL(G10,B7)

G11
خروجی

۱۰٫۰۰%

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۶:۴۲ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر