MONTH

MONTH

توضیح

  • سه تابع YEAR, MONTH, DAY معکوس تابع DATE عمل می‌کنند. تابع MONTH در ورودی خود یک کد مربوط به تاریخ را دریافت نموده و مقدار مربوط به ماه آن را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع از نوع عددی است.

ورودی ها

  • Serial_Number : سریال تاریخ، عددی، اجباری.
    این ورودی از نوع کد زمان است (عددی صحیحی بین ۱ تا ۲۹۵۸۴۶۵) که بهتر است به سلولی حاوی زمان ارجاع داده شود.

مثال

با توجه به ارقام تصویر زیر مقادیر مربوط به سال، ماه و روز تاریخ نمایش داده شده در سلول F2 را به تفکیک نمایش دهید:

برای این منظور در سلول‌های F3:F5 از توابع YEAR، MONTH و DAY به‌صورت زیر استفاده نمایید:

خروجی

فرمول

۲۰۱۲

F3=YEAR(F2)

۱۲

F4=MONTH(F2)

۲۱

F5=DAY(F2)

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۱ ۱۹:۳۱:۵۲ +۰۳:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر