MIN

MIN

توضیح

  این تابع از همه لحاظ شبیه تابع Max است (تعریف، نوع ورودی‌ها و خروجی) با این تفاوت که بجای بزرگ‌ترین عدد، کوچک‌ترین عدد را در خروجی نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • مانند ورودی‌های تابع Sum هستند.

 

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-24T00:16:24+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر