Max

توضیح


تابع max از بین ورودی‌های دریافت شده، بزرگ‌ترین ورودی را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع نیز از نوع عددی است. به‌عبارت‌دیگر خروجی این تابع عبارت است از بزرگ‌ترین عدد از بین اعداد وارد شده در ورودی‌های Number1…Number255.

 

ورودی ها


  • مانند ورودی‌های تابع Sum هستند.

تابع max | آموزش اکسل

نکته


همان‌طور که احتمالاً متوجه شدید نگارنده مطالب این بخش را به علت مشابهت با تابع قبل از همان‌جا کپی کرده است. اگر از این وضع ناراحت هستید باید آن را تا آخر توابع این طبقه (توابع پرکاربرد) تحمل نمایید. چون توابع این بخش از بسیاری جهات شبیه یکدیگر هستند.

 

منبع: حسابداری با اکسل

2017-04-18T18:13:48+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر