LEN

LEN

توضیح

  • این تابع یک ورودی متنی دریافت نموده و تعداد کاراکترهای آن را در خروجی نمایش می‌دهد. خروجی این تابع از نوع عددی است

ورودی ها

  • Text : متن موردنظر، متنی، اجباری.

این ورودی شامل متنی است که قصد دارید تعداد کاراکترهای آن را محاسبه نمایید.

نکته:

  • این تابع تمامی کاراکترهای متن حتی فاصله‌های موجود را هم در شمارش لحاظ می‌کند.

مثال

تعداد کاراکترهای تک بیت زیر را محاسبه نمایید:

برای این منظور در سلول D11 از تابع LEN به‌صورت زیر استفاده نمایید.

فرمول

=LEN(A11 &B11)

D11

 

خروجی

۶۶

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:33:16+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر