LEFT

LEFT

توضیح

این تابع تعداد مشخصی از حروف متن وارد شده را از ابتدای آن جدا نموده و نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Text : متن اصلی، متنی، اجباری.

این ورودی معرف متنی است که قصد دارید تعدادی از کاراکترهای ابتدای آن را جدا کرده و نمایش دهید.

  • Num_chars : تعداد کاراکترها، عددی، اختیاری با پیش‌فرض یک.

در این ورودی تعداد کاراکترهایی را مشخص کنید که قصد دارید از متن Text جدا شده و نمایش یابند. اگر هیچ عددی در این ورودی وارد نکنید، چون پیش فرض آن یک است فقط یک کاراکتر اول متن شما را در خروجی نمایش می‌دهد.

 

نکته:

  • دلیل نام‌گذاریاین تابع با LEFT این است که متون انگلیسی از چپ به راست نوشته می‌شوند و بنابراین ابتدای متن در این زبان در سمت چپ آن است (بر خلاف فارسی).

مثال

 

چهار حرف از ابتدای بیت زیر از حافظ را پیدا کنید.

شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست            گر بر این منظره بینش نفسی بنشینی

برای این منظور در سلول D8 از تابع LEFT به‌صورت زیر استفاده کنید:

فرمول

=LEFT(A8,4)

D8

 

خروجی

شیشه                                      

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:35:24+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر