IPMT

IPMT

توضیح

تفاوت این تابع با تابع CUMIPMT فقط در این است که این تابع بهره متعلقه در یک دوره از عمر بدهی را محاسبه می‌نماید، اما تابع CUMIPMT برای یک بازه مجموع بهره‌ها را محاسبه نموده و در خروجی نمایش می‌داد.

ورودی ها

  • Per : شماره دوره، عددی، اجباری.

این ورودی معرف شماره دوره‌ای است که قصد دارید مبلغ بهره آن را محاسبه نمایید. باید دقت داشته باشید که مقدار این ورودی از مقدار ورودی Nper کمتر باشد.

 Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

  • Nper : دفعات پرداخت، عددی، اجباری.

این ورودی معرف دفعاتی است که مبالغ ثابت پرداخت (یا دریافت) می‌شوند. باید دقت شود که مثلاً اگر پرداخت‌ها ۳ بار در سال باشد و کل مدت پرداخت ها ۴ سال طول بکشد، باید برای این ورودی عدد ۱۲ (۴*۳) را وارد کنید.

  • FV: مبلغ نهایی در پایان دوره، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

اگر علاوه بر مبالغ یکسان در فواصل زمانی قصد محاسبه ارزش فعلی یک مبلغ اضافی در پایان دوره را نیز داشته باشید می‌توانید این مبلغ را در این ورودی وارد نمایید. بهترین مثال برای استفاده از این مبلغ محاسبه ارزش بازار اوراق قرضه (مشارکت) است. همان‌طور که می‌دانید ارزش بازار اوراق قرضه برابر است با مجموع ارزش فعلی مبالغ بهره پرداختی (Pmt) و ارزش اسمی اوراق قرضه(FV).

  • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

نکته

  • اگر در تابع CUMIPMT مقدار دو ورودی Start_Period و End_Period را یکسان قرار دهید خروجی آن همانند این تابع خواهد شد.

مثال

آقای رستگار یک وام ۲۰۰ میلیون ریالی ۸ ساله با نرخ بهره ۲۴% را از بانک دریافت نموده و قرار است که اقساط آن را به‌صورت ماهانه پرداخت نماید،

مبلغ بهره مربوط به ماه سی و دوم را محاسبه نمایید.

برای این منظور می‌توانید در سلول E6 فرمول زیر را تایپ کنید:

فرمول

=-IPMT(B1/12,32,B2*12,B3)

E6
خروجی

۳,۴۰۴,۴۶۲ ریال

 

 

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۳ ۲۳:۵۷:۳۲ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر