HYPERLINK

HYPERLINK

توضیح

حتماً در اینترنت با متن‌هایی مواجه شده‌اید که کرسر موس با حرکت بر روی این متون به شکل دست در می‌آید و با کلیک روی این متون به مکان جدیدی منتقل می‌شوید. برای ساخت چنین حالتی در اکسل می‌توانید از تابع HYPERLINK استفاده نمایید. به‌شخصه از این تابع برای یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی استفاده نمودم. به نحوی که با کلیک روی شماره یادداشت در صورت مالی مربوطه به یادداشت موردنظر در مکانی دیگر منتقل می‌شدم.

ورودی ها

  • Link_location : مکان انتقال، متنی، اجباری.

برای اینکه با کلیک روی متن نمایشی تابع به مکان دلخواه منتقل شویم، باید آدرس آن مکان را به‌صورت متنی در این ورودی وارد نمایید. برای این منظور می‌توانید آدرس سایت، آدرس فایل (با هر نوعی) و یا حتی آدرس سلولی در فایل حاضر باشد. آدرسی که در این ورودی وارد می‌شود باید در بین دو علامت کوتیشن قرار گیرد.

  • Friendly_name : متن نمایشی، متنی، اختیاری با مقدار پیش فرض Link_location .

این متن همانی است که در سلول نمایش داده می‌شود و با کلیک روی آن به مکان دیگری منتقل می‌شوید. این متن می‌تواند به‌عنوان راهنما برای مکانی باشد که به آن منتقل می‌شوید.

نکته

برای اشاره به آدرس سلولی که در فایل حاضر قرار دارد از علامت # قبل از نام برگه و سلول استفاده نمایید.

مثال

در برنامه فاکتور فروش خود در برگه “فاکتور” ترتیبی دهید که با کلیک روی سلول L18 به برگه “مشخصات کالا” منتقل شوید.

برای این منظور در سلول L18 از تابع HYPERLINK با ورودی‌های زیر استفاده کنید

فرمول

=HYPERLINK(“#’مشخصات کالا’!A2″,”مشخصات کالا”)

L18
مقدار نمایشی

مشخصات کالا

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۲-۱۱ ۰۱:۲۹:۰۶ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر