صورت های مالی نمونه جدید طبق فرمت جدید آخرین اصلاحات سازمان حسابرسی کل کشور

فایل نمونه صورتهای مالی مطابق با آخرین اصلاحات استانداردهای حسابداری تحت اکسل  لطفا روی دانلود فایل بزنید.

نمونه صورت های مالی تحت اکسل مطابق با آخرین بخشنامه سازمان حسابرسی در ذیل در اختیار حسابداران و حسابرسان محترم به تهیه تالانت تقدیم می گردد.

دانلود نمونه صورت های مالی تحت اکسل تالانت 1395

 

2017-11-22T23:10:33+00:00

در باره نویسنده :