FV

FV

توضیح

 

این تابع برعکس تابع PV عمل نموده و ارزش آتی مبالغ یکسان پرداختی در فاصله‌های زمانی معین را محاسبه می‌کند.

ورودی ها

  • Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

  • Nper : دفعات پرداخت، عددی، اجباری.

این ورودی معرف دفعاتی است که مبالغ ثابت پرداخت (یا دریافت) می‌شوند. باید دقت شود که مثلاً اگر پرداخت‌ها ۳ بار در سال باشد و کل مدت پرداخت ها ۴ سال طول بکشد، باید برای این ورودی عدد ۱۲ (۴*۳) را وارد کنید.

  • Pmt : مبالغ پرداختی، عددی، اجباری.

مبالغ پرداختی و دریافتی که قصد محاسبه ارزش فعلی آن‌ها را دارید در این ورودی وارد کنید. اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ پرداختی را دارید باید این عدد را به‌صورت مثبت وارد کنید و اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ دریافتی را دارید باید این عدد را به‌صورت منفی وارد کنید.

  • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

  • PV: مبلغ اولیه در ابتدای دوره، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

 این ورودی متناظر با ورودی FV در تابع PV است، و تنها تفاوت آن‌ها در این است که در ورودی PV مبلغی را که هم‌اکنون می‌پردازیم وارد می‌کنیم.

مثال

 ارزش آتی مبالغ یکسان ۵۰۰۰۰۰ ریالی که طی ۸ سال هر سال ۲ بار در تاریخ‌های ۳۱/۰۶ و ۲۹/۱۲ پرداخت می‌شوند را با این فرض که نرخ بهره ۱۸% باشد، محاسبه نمایید.

برای حل این مثال منطقه‌ای شبیه تصویر زیر در برگه خود ایجاد نمایید و فرمول‌های زیر را در سلول‌های E1 تا E3 وارد کنید:

 

فرمول =FV(E1,E2,-B2) E3
خروجی ۱۶,۵۰۱,۶۹۹ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۰:۱۲ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر