• انجمن
  • جستار ها
  • نوشته ها
  • بروز شدن
  • توابع و فرمول
   کلیه موضوعات مربوط به آشنایی با توابع و فرمولها و نیز ترکیب فرمولها و توابع در این انجمن مطرح میگردد
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • داشبورد
   مباحث مربوط به ساخت و طراحی داشبوردهای مدیریتی در این انجمن بررسی میگردد
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • Pivot Table
   جداول پاشنه ای یا جداول لولایی (Pivot Table) یکی از امکانات جالب اکسل است که در این انجمن مورد بررسی قرار میگیرد
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • پاور کوئری
   امکانات مختلف مربوط به پاور کوئری در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • Add-In
   افزونه های کاربردی و سوالات مربوط به آنها در این انجمن مطرح میشود
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • ماکرو
   کلیه مباحث مربوط به کدنویسی vba و نیز ساخت افزونه ها و ایجاد ماکرو در این انجمن بررسی میگردد
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

دوست من! اینجا جستاری یافت نشد!

انجمن ‘M.S Excel’ برای جستار ها و پاسخ ها جدید بسته است.