EFFECT

EFFECT

توضیح

می‌دانید که در صورت ثابت بودن نرخ بهره، هرچه دفعات پرداخت بهره بیشتر باشد، میل به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود. این واقعیت از این منطق ناشی می‌شود که می‌توان مبالغ بهره زودتر دریافت شده را مجدداً سرمایه گذاری کرده و بهره جدیدی کسب کرد. بنابراین برای مقایسه اوراق بهادار تنها توجه به نرخ بهره آن‌ها کفایت نمی‌کند. برای این منظور نرخ جدیدی محاسبه شده که به آن نرخ بهره مؤثر می‌گویند.

خروجی این تابع نرخ بهره مؤثر اوراق بهادار می‌باشد و بهتر است فرمت سلولی که این تابع در آن نمایش داده می‌شود به‌صورت نمایش درصدی اعداد باشد.

ورودی ها

  • Nominal_Rate: نرخ بهره اسمی، عددی (درصد)، اجباری.
  • Npery: دفعات پرداخت بهره در سال، عددی، اجباری.

نکته

برای مقایسه اوراق با استفاده از این فرمول می‌توانید نرخ بهره اوراق را به Nominal_Rate و ورودی Frequency آن را به Nper مقدار دهی کنید.

مثال

فرض کنید شرکتی قصد خرید اوراق قرضه ۵ساله‌ای دارد که مشخصات آن به شرح زیر است:

تاریخ صدور: ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ ارزش اسمی اوراق قرضه: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ خرید: ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ نرخ بهره اسمی اوراق: ۱۵% (سالانه)

بهره این اوراق در تاریخ سررسید اوراق یک باره پرداخت می‌شود.

برای محاسبه نرخ بهره مؤثر اوراق در مثال فوق فرمول زیر را در سلول G10 درج کنید:

فرمول

=EFFECT(B5,B7)

G10
خروجی

۱۰٫۲۵%

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۹:۵۸ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر