DDB

DDB

توضیح

یکی دیگر از روش‌های تسریعی استهلاک، روش مانده نزولی مضاعف است. در این روش نیز مانند روش مانده نزولی برای محاسبه هزینه استهلاک هر سال یک نرخ ثابت در ارزش دفتری دارایی ضرب می‌شود. نرخ ثابت در این روش معمولاً ۲ برابر نرخ روش قبلی (روش مانده نزولی) است و به همین خاطر به آن روش مانده نزولی مضاعف گفته می‌شود.

این تابع هزینه استهلاک یک سال را به روش مانده نزولی مضاعف در خروجی نمایش می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر این تابع هزینه استهلاک یک دارایی به بهای تمام شده Cost و ارزش اسقاط Salvage و دارای عمر مفید Life را در سال Period ام از عمر مفید آن را به روش نزولی (مضاعف) در خروجی نمایش می‌دهد.

ورودی ها

  • Cost : بهای تمام شده دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
  • Salvage : ارزش اسقاط دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
  • Life : عمر مفید دارایی، عددی، اجباری.
  • Period : شماره دوره، عددی، اجباری.
  • Factor : ضریب نرخ، عددی، اختیاری و با پیش‌فرض ۲٫

این ورودی عددی است که در نرخ هزینه استهلاک به روش نزولی ضرب می‌شود. این عدد برای محاسبه هزینه استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف ۲ است. یعنی در روش مانده نزولی مضاعف نرخ هزینه استهلاک ۲ برابر نرخ هزینه استهلاک در روش مانده نزولی است. این ورودی اختیاری است و مقدار پیش فرض آن ۲ است. یعنی در صورتیکه این ورودی را خالی رها کنید هزینه استهلاک محاسبه شده توسط این تابع برابر با هزینه استهلاک روش مانده نزولی مضاعف است.

نکته

اگر ورودی Factor را با عدد ۱ مقدار دهی کنید این تابع هزینه استهلاک را به روش مانده نزولی محاسبه خواهد کرد و خروجی این تابع مشابه تابع DB خواهد بود.

مثال

فرض کنید شرکت لبنیات نمونه ماشین آلاتی به بهای تمام شده ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال را در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ خریداری نمود. این شرکت عمر مفید ماشین آلات را ۱۵ سال و ارزش اسقاط آن را ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

 

هزینه استهلاک ماشین آلات را در سال دوازدهم به روش مانده نزولی مضاعف محاسبه نمایید.

برای محاسبه هزینه استهلاک به روش مانده نزولی مضاعف و نمایش آن در سلول I5 تابع DDB را با ورودی‌های زیر در این سلول درج کنید:

فرمول

=DDB(B2,B3,B4,B8,B9)

I5
خروجی

۳,۴۳۳,۲۵۴ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۲:۳۱ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر