DB

DB

توضیح

یکی دیگر از روش‌های تسریعی استهلاک، روش مانده نزولی است. در این روش یک نرخ ثابت هرساله در ارزش دفتری دارایی ضرب می‌شود تا هزینه استهلاک محاسبه شود. بدیهی است که با افزایش سال‌های استفاده از دارایی، ارزش دفتری آن کاهش یافته و در نتیجه هزینه استهلاک آن نسبت به سال قبل کمتر می‌شود.

خروجی این تابع هزینه استهلاک دارایی در یکی از سال‌های عمر مفید آن، به روش مانده نزولی است. خروجی این تابع از نوع عددی است و بهتر است که سلول حاوی این تابع از لحاظ عددی روی Accounting تنظیم شود.

ورودی ها

  • Cost : بهای تمام شده دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
  • Salvage : ارزش اسقاط دارایی، عددی (مبلغ)، اجباری.
  • Life : عمر مفید دارایی، عددی، اجباری.

 

  • Period : شماره دوره، عددی، اجباری.

همان‌طور که توضیح داده شد، هزینه استهلاک در این روش در سال‌های مختلف یکسان نمی‌باشد. بنابراین برای محاسبه هزینه استهلاک با استفاده از این تابع، باید برای اکسل مشخص کنیم که قصد محاسبه هزینه استهلاک در کدام‌یک از سال‌های عمر مفید آن را داریم (اکسل که کف دستش رو بو نکرده). این ورودی تعیین کنندهٔ شماره سالی است که قصد داریم هزینه استهلاک را در آن سال محاسبه کنیم. مبنای این ورودی باید همانند ورودی Life باشد (هر دو بر حسب سال یا ماه یا روز باشند).

  • Month :ماه‌های استفاده در سال اول، عددی، اختیاری.

ممکن است دارایی در اواسط سال مالی خریداری گردد، در این صورت نباید هزینه استهلاک کل یک سال را در سال اول محاسبه نمود. در این ورودی مشخص می‌کنید که در سال اول چند ماه از دارایی استفاده‌شده است، تا هزینه استهلاک در سال اول درست محاسبه گردد.

مثال

 

فرض کنید شرکت لبنیات نمونه ماشین آلاتی به بهای تمام شده ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال را در تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۰ خریداری نمود. این شرکت عمر مفید ماشین آلات را ۱۵ سال و ارزش اسقاط آن را ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد کرده است.

هزینه استهلاک سال دوازدهم ماشین آلات را به روش مانده نزولی در محاسبه نمایید.

برای اینکه مبلغ استهلاک خواسته شده در سلول I4 نمایش یابد در این سلول از تابع DB به شکل زیر استفاده نمایید:

 

فرمول

=DB(B2,B3,B4,B8,2)

I4
خروجی

۳,۲۰۰,۳۹۴ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۰۴:۵۵ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر