DATE

DATE

توضیح

  • متناظر با تابع TIME این تابع با دریافت سه ورودی عددی تاریخ مناسب با آن را نمایش می‌دهد. خروجی این تابع از جنس تاریخ بوده و نحوه نمایش آن به تنظیمات سلول (در Format Cell) بستگی دارد.

ورودی ها

  • Year: سال، عددی، اجباری.
  • Month: ماه، عددی، اجباری.
  • Day: روز، عددی، اجباری.

مثال

با توجه به اطلاعات مثال ۷۰ تاریخ متناسب با سلول‌های B5:B7 را ایجاد نمایید:

برای این منظور در سلول F2 از تابع DATE با ورودی‌های زیر استفاده نمایید.

فرمول

=DATE(B5,B6,B7)

F2
خروجی

۲۱/۱۲/۲۰۱۲

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۱ ۱۹:۲۲:۵۵ +۰۳:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر