CUMPRINC

CUMPRINC

توضیح

این تابع نیز همانند تابع CUMIPMT است با این تفاوت که خروجی این تابع مجموع اصل مبالغ دریافتیبرای وام است. یعنی تابع CUMIPMT مجموع مقادیر بهره و تابع CUMPRINC مجموع اصل مبالغ وام را در خروجی نمایش می‌دهند.

ورودی ها

  • Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

  • Nper : دفعات پرداخت، عددی، اجباری.

این ورودی معرف دفعاتی است که مبالغ ثابت پرداخت (یا دریافت) می‌شوند. باید دقت شود که مثلاً اگر پرداخت‌ها ۳ بار در سال باشد و کل مدت پرداخت ها ۴ سال طول بکشد، باید برای این ورودی عدد ۱۲ (۴*۳) را وارد کنید.

  • Pmt : مبالغ پرداختی، عددی، اجباری.

مبالغ پرداختی و دریافتی که قصد محاسبه ارزش فعلی آن‌ها را دارید در این ورودی وارد کنید. اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ پرداختی را دارید باید این عدد را به‌صورت مثبت وارد کنید و اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ دریافتی را دارید باید این عدد را به‌صورت منفی وارد کنید.

  • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

  • PV: مبلغ سرمایه‌گذاری پرداختی، عددی، اجباری.

این ورودی معرف مبلغی است که در ابتدای دوره وام داده می‌شود.

  • Start_Period : شماره دوره شروع محاسبه، عددی، اجباری.
  • End_Period : شماره دوره اتمام محاسبه، عددی، اجباری.

این دو ورودی هر دو شماره دوره هستند. مثلاً برای محاسبه مجموع مبالغ بهره در سال دوم، اگر پرداخت‌های بهره به‌صورت ماهیانه باشد باید Start_Period را برابر با ۱۳  و End_Period را برابر با ۲۴ وارد کنید.

نکته

  • بدیهی است که مجموع این دو تابع (این تابع و تابع CUMIPMT) کل مبلغ وام را محاسبه می‌نماید.

مثال

آقای رستگار یک وام ۲۰۰ میلیون ریالی ۸ ساله با نرخ بهره ۲۴% را از بانک دریافت نموده و قرار است که اقساط آن را به‌صورت ماهانه پرداخت نماید، 

مجموع اصل مبالغ وام برای سال‌های سوم و چهارم و نیز مبلغ وام (اصل + بهره) را برای هر ماه محاسبه نمایید.

برای حل این مثال در سلول E3 از تابع CUMPRINC با ورودی‌های زیر استفاده نمایید:

فرمول

=-CUMPRINC(B1/12,B2*12,B3,B5*12,B6*12-1,0)

E3
خروجی

۴۲,۷۴۷,۹۹۲ ریال

و در سلول E5 برای محاسبه مبالغ اقساط وام باید اصل و بهره وام که توسط دو فرمول بالا محاسبه شده را با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد ماه‌های موردنظر تقسیم نمایید. به این منظور از فرمول زیر در این سلول استفاده نمایید:

فرمول

=SUM(E1:E4)/((B6-B5)*12)

E5
خروجی

۴,۷۰۲,۶۲۵ ریال

در فرمول بالا به تعداد پرانتزهای باز و بسته دقت نمایید ( که همواره باید باهم برابر باشند).

 

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۳ ۲۳:۵۸:۳۵ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر