CUMIPMT

CUMIPMT

توضیح

این تابع مجموع مبالغ بهره دریافت شده در بین دو دوره معین از عمر یک بدهی (وام) را محاسبه می‌کند. به‌عبارت‌دیگر این تابع مجموع مبالغ بهره دریافتی با احتساب نرخ بهره Rate را در فاصله بین دو تاریخ Start_Period و End_Period برای مبلغ PVریال وام پرداختی محاسبه می‌نماید.

ورودی ها

  • Rate : نرخ تنزیل، عددی ، اجباری.

این نرخ بهتر است به‌صورت درصدی وارد شود. و یا ارجاع به سلولی باشد که حاوی درصد باشد. لازم به ذکر است در صورتیکه پرداخت‌ها n بار در سال باشد باید نرخ تنزیل سالانه را بر n تقسیم کنید.

  • Nper : دفعات پرداخت، عددی، اجباری.

این ورودی معرف دفعاتی است که مبالغ ثابت پرداخت (یا دریافت) می‌شوند. باید دقت شود که مثلاً اگر پرداخت‌ها ۳ بار در سال باشد و کل مدت پرداخت ها ۴ سال طول بکشد، باید برای این ورودی عدد ۱۲ (۴*۳) را وارد کنید.

  • Pmt : مبالغ پرداختی، عددی، اجباری.

مبالغ پرداختی و دریافتی که قصد محاسبه ارزش فعلی آن‌ها را دارید در این ورودی وارد کنید. اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ پرداختی را دارید باید این عدد را به‌صورت مثبت وارد کنید و اگر قصد محاسبه ارزش فعلی مبالغ دریافتی را دارید باید این عدد را به‌صورت منفی وارد کنید.

  • Type : زمان پرداخت، عددی، اختیاری با پیش‌فرض صفر.

همان‌طور که می‌دانید حاصل محاسبه ارزش فعلی اقساط برابر، بستگی به این دارد که این اقساط در ابتدای سال پرداخت گردند و یا در انتهای سال. اگر اقساط شما در انتهای سال پرداخت می‌گردند نیازی نیست در این ورودی عددی وارد شود (و یا می‌توانید عدد صفر را برای محکم کاری وارد نمایید)، اما اگر اقساط در ابتدای سال پرداخت می‌گردد مقدار ۱ را برای این ورودی وارد کنید.

  • PV: مبلغ سرمایه‌گذاری پرداختی، عددی، اجباری.

این ورودی معرف مبلغی است که در ابتدای دوره وام داده می‌شود.

  • Start_Period : شماره دوره شروع محاسبه، عددی، اجباری.
  • End_Period : شماره دوره اتمام محاسبه، عددی، اجباری.

این دو ورودی هر دو شماره دوره هستند. مثلاً برای محاسبه مجموع مبالغ بهره در سال دوم، اگر پرداخت‌های بهره به‌صورت ماهیانه باشد باید Start_Period را برابر با ۱۳  و End_Period را برابر با ۲۴ وارد کنید.

نکته

  • فرض این تابع بر این است که وام پرداختی بوده و اقساطدریافتی هستند. بنابراین خروجی این تابع یک عدد منفی (نشان دهنده دریافت بهره) است. برای استفاده معکوس از تابع (یعنی محاسبه مجموع مبالغ بهره پرداختی یک وام) کافی است خروجی تابع را در یک منفی ضرب کنید. اما به هیچ وجه اجازه ندارید که ورودی‌های تابع را به‌صورت اعداد منفی وارد کنید.

مثال

آقای رستگار یک وام ۲۰۰ میلیون ریالی ۸ ساله با نرخ بهره ۲۴% را از بانک دریافت نموده و قرار است که اقساط آن را به‌صورت ماهانه پرداخت نماید، مجموع مبالغ بهره پرداختی در سال سوم و چهارم پرداخت اقساط را محاسبه نمایید.

برای حل این مسئله برگه‌ای همانند تصویر‏ زیر ایجاد نمایید و در سلول E1 فرمول زیر را وارد نمایید:

فرمول =-CUMIPMT(B1/12,B2*12,B3,B5*12,B6*12-1,B4) E1
خروجی ۷۰,۱۱۵,۰۲۰ ریال

حتماً می‌دانید که علامت منفی موجود در سمت چپ تابع، برای مثبت نمودن خروجی تابع است (که در حالت عادی منفی است). و چون B6*12 برابر با ۶۰ می‌شود و ما محاسبه بهره سال ۶۰ ام را نمی‌خواهیم بنابراین در ورودی End_Period یک واحد کسر می‌کنیم.

مقدار نمایش داده شده در سلول E1 فقط شامل بهره‌های پرداختی می‌باشد و نه اصل وام پرداختی.

 

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-24T00:00:00+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر