COUPDAYSNC

 COUPDAYSNC

توضیح

حتماً در حسابداری با مسائلی روبرو شده‌اید که در آن‌ها باید قیمت خرید اوراق قرضه را در شرایطی محاسبه کنید که تاریخ خرید این اوراق مدتی بعد از تاریخ صدور آن است. یکی از اطلاعاتی که برای ارزشیابی چنین اوراقی لازم است میزان بهره‌ای است که در فاصله بین این دو تاریخ به اوراق تعلق گرفته است و برای محاسبه این مورد باید تعداد روزهای بین تاریخ صدور و تاریخ خرید را محاسبه نموده و آن را در نرخ بهره یک روز ضرب نمایید. با استفاده از این تابع می‌توانید تعداد روزهای بین تاریخ صدور و تاریخ خرید اوراق را محاسبه نمایید.

این تابع تعداد روزهای بین تاریخ خرید اوراق و تاریخ پرداخت بهره بعدی، محاسبه شده و در خروجی نمایش می‌یابد. بنابراین خروجی این تابع از نوع عددی است و عبارت است از تعداد روزهای بین دو تاریخ Settlement و تاریخ پرداخت بهره قبلی، (که با توجه به Issue و Frequency محاسبه می‌شود).

coupdaysnc

ورودی ها

  • Settlement : تاریخ خرید اوراق، اجباری، با فرمت تاریخ.
  • Maturity : تاریخ سررسید اوراق، اجباری، با فرمت تاریخ.
    این ورودی معرف تاریخ سررسید اوراق است. این تاریخ روی برگه اوراق درج می‌شود و به معنی زمانی است که خریدار اوراق آن‌ها را به شرکت صادر کننده اوراق تحویل داده و اصل پول خود را پس می‌گیرد. این ورودی نیز از نوع تاریخ است.
  • Frequency : دفعات پرداخت بهره در سال، اجباری، عددی.

حتماً میدانید که بهره هر یک از اوراق قرضه می‌تواند در مقاطع مختلفی از سال پرداخت شود. برای این ورودی باید دفعات پرداخت بهره مربوط به اوراق قرضه را وارد نمایید. این ورودی نیز از نوع عددی است و اگر عدد ۱ را وارد کنید به این معناست که اوراق قرضه‌ای که اطلاعات آن را وارد می‌کنید فقط در انتهای هر سال بهره را پرداخت می‌کند(پرداخت بهره سالانه است) و در صورتی که مقدار ۲ را به این ورودی بدهید به معنی شش ماهه بودن پرداخت بهره است و اگر مقدار ۴ را به آن بدهید به معنی فصلی بودن پرداخت بهره توسط شرکت صادر کننده اوراق قرضه است. متأسفانه فقط اعداد ۱،۲ و ۴ را می‌توانید در این ورودی وارد کنید.

  • Basis : مبنای محاسبه بهره، اختیاری، عددی.

مقداری که به این ورودی می‌دهید مشخص می‌کند که ایام ماه‌ها و سال چگونه در نظر گرفته شوند. این مقدار می‌تواند یکی از اعداد ۳،۲،۱،۰ و ۴ باشد. به ازای ۰ (مقدار پیش فرض) هر ماه ۳۰ روز و هر سال ۳۶۰ روز در نظر گرفته می‌شود. به ازای ۱ اعداد حقیقی تعداد روزهای ماه و سال محاسبه می‌شود (در تاریخ میلادی)، به ازای ۲ روزهای ماه حقیقی و روزهای سال ۳۶۰ روز فرض می‌شود، به ازای ۳ روزهای ماه واقعی و هر سال ۳۶۵ روز در نظر گرفته می‌شود و به ازای ۴ سیستم اروپایی در نظر گرفته می‌شود.

تنها یکی از ورودی‌های این تابع از لحاظ نام نسبت به تابع ACCRINTM جدید است و بقیه ورودی‌های این تابع همنام و همنوع ورودی‌های تابع ACCRINTM هستند. بنابراین در این قسمت فقط یکی از ورودی‌های این تابع را شرح می‌دهم و برای مابقی ورودی‌ها به تابع قبلی رجوع کنید.

مثال

فرض کنید شرکتی قصد خرید اوراق قرضه ۵ساله‌ای دارد که مشخصات آن به شرح زیر است:
تاریخ صدور: ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ ارزش اسمی اوراق قرضه: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ خرید: ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ نرخ بهره اسمی اوراق: ۱۵% (سالانه)
بهره این اوراق در تاریخ سررسید اوراق یک باره پرداخت می‌شود.

برای محاسبه تعداد روزهای بین تاریخ خرید اوراق و تاریخ بعدی پرداخت بهره، فرمول زیر را در سلول G5 درج کنید:

فرمول

=COUPDAYSNC(B3,B4,B7)

G5
خروجی

۱۳۸

 

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۱۴:۱۶ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر