COUNT یا COUNT NUMBERS

COUNT یا COUNT NUMBERS

توضیح

این تابع در بین ورودی‌های دریافت شده، تعداد ورودی‌هایی را که حاوی عدد هستند، در خروجی نمایش می‌دهد.
به عبارت دیگر خروجی این تابع عبارت است تعداد اعداد موجود در ورودی‌های Number1…Number255.

ورودی ها

  • مانند ورودی‌های تابع Sum هستند.

نکته

علی رغم سادگی این تابع یکی از توابع بسیار پرکاربرد علی‌الخصوص برای رشته حسابداری است.

 

 

 

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۱۶:۱۲ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر