CONCATENATE

CONCATENATE

توضیح

با استفاده از این تابع می‌توانید چندین رشته متنی را به ترتیب با یکدیگر ترکیب کرده و به یک رشته تبدیل نمایید.

ورودی ها

  • Text1…۲۵۵ : رشته متنی اولیه، متنی، فقط Text1 اجباری است.

ورودی‌های این تابع همگی رشته‌های متنی را دریافت می‌کنند، . می‌توانند ارجاعی به سایر سلول‌های حاوی متن باشند.

نکته:

بجای استفاده از این تابع می‌توانید رشته‌های متنی موجود در سلول‌های مختلف به کمک علامت امپرسند «&» باهم ترکیب کنید. برای استفاده از این نوع فرمول پس از درج علامت مساوی «=» (که نشانگر آغاز فرمول است) نام سلول‌های حاوی متن را به ترتیب وارد کرده و در بین آن‌ها از علامت & استفاده نمایید. برای درج متن ثابت در فرمول نیز می‌توانید از دو کاراکتر «”» در ابتدا و انتهای آن استفاده نمایید. مثلاً:

مثال

چون توابع این قسمت حالت عمومی داشته و برای کار روی متن می‌باشند، لذا برای ادامه توضیحات این قسمت، پروژه‌ای را که شامل متون عمومی است، ایجاد نموده و به بررسی توابع مختلف این قسمت می‌پردازیم. برای این منظور یک برگه از اکسل را در نظر گرفته و سمت راست آن را برای متون آزمایشی و سمت چپ آن را برای آزمایش توابع اختصاص دهید. (شبیه تصویر‏ زیر)

این دو بیت از حافظ تقریباً هم معنی هستند با این تفاوت که به‌صورت ضربدری عربی و فارسی سروده شده‌اند.

کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی                       بیا که بی تو بجان آمدم ز غمناکی

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه                 انی رأیت دهراً من هجرک القیامه

این دو بیت را به ترتیب در سلول‌های A2:B3 درج کنید.

کاربرد تابع CONCATENATE را برای ترجمه این دو بیت در تابع زیر می‌بینید:

فرمول

=CONCATENATE(“مصراع «”,B2,”» تقریباً به معنی «”,B3,”» است”)

D2
خروجی

مصراع «انی رأیت دهراً من هجرک القیامه» تقریباً به معنی «بیا که بی تو بجان آمدم ز غمناکی» است

گفتم که بجای استفاده از تابع CONCATENATE می‌توانید از علامت & نیز استفاده نمایید. این بار دو مصراع باقیمانده را با استفاده از این روش ترجمه می‌کنم.

فرمول

=”مصراع « “& A3 & ” » تقریباً به معنی « “& A2 &” » است”

D3
خروجی مصراع « کتبت و قصه شوقی و مدمعی باکی » تقریباً به معنی « از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه » است.

دقت کنید که هر یک از متون ثابت داخل دو علامت «”» درج شده و بین هر رشته دو متنی از یک علامت & استفاده‌شده.

 

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-23T23:41:17+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر