صورتهای مالی در اکسل (فارسی و انگلیسی)

دو فایل اکسل مربوط به صورتهای مالی که دوستان در گروه قرار داده بودند رو در سایت برای دانلود قرار میدم فایل صورتهای مالی فارسی شامل برگه‌های زیر است [...]