جزوه دست نویس حسابداری مدیریت استراتژیک (دکتر نمازی)

جزوه دست نویس حسابداری مدیریت استراتژیک (دکتر نمازی) یک جزوه عالی حسابداری مدیریت استراتژیک بدستم رسید که مربوط به کتابی با همین عنوان و نوشته دکتر نمازی عزیز هست. خودم جزوه رو خوندم و بسیار عالی هست تاجایی که من میخواستم (غیر از اواخر کتاب) کامله و مباحث تئوری رو خوب توضیح داده اما برای مباحث محاسباتی باید به خود کتاب رجوع کنید. جزوه رو خودم اسکن کردم و سعی کردم با کیفیت خوب و قابل خواندن این کار رو انجام بدم