استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)   حسابداران محترم حتماً تاکنون با مجموعه استانداردهای حسابداری ایران آشنایی لازم را کسب نموده‌اند. این استانداردها مختص کشور ایران است و سعی [...]