AVERAGE

AVERAGE

توضیح

این تابع میانگین حسابی ورودی‌های خود را در خروجی نمایش می‌دهد.
به عبارت دیگر خروجی این تابع عبارت است از میانگین حسابی Number1…Number255.

ورودی ها

  • مانند ورودی‌های تابع Sum هستند.

نکته

با این تابع فقط می‌توانید میانگین حسابی را محاسبه نماید و برای محاسبه میانگین وزنی، میانگین هندسی و میانگین هارمونیک باید از سایر توابع و فرمول‌ها استفاده نمایید.

 

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-24T00:16:21+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر