ACCRINTM

ACCRINTM

توضیح

این تابع بهره انباشته و متعلقه مربوط به نوعی از اوراق بهادار را محاسبه می‌کند، که صادر کننده آن تمام بهره را در تاریخ سررسید پرداخت می‌کند. و در طی عمر اوراق پرداخت بهره‌ای وجود ندارد.

ورودی ها

  • ورودی‌های این تابع عبارت‌اند از Issue، Settlement، Rate و Par که در تابع ACCRINT همگی آن‌ها را شرح دادم.
  • Issue : تاریخ انتشار اوراق، اجباری، با فرمت تاریخ

علی رغم اینکه در جلوی این ورودی کلمه any (به معنی هر نوعی) نوشته‌شده، برای این تابع باید مقداری با نوع تاریخ وارد کنید. این مقدار را اگر اعتماد به نفس بالایی دارید می‌توانید به‌صورت دستی وارد کنید. اما بهتر است به‌صورت ارجاع به سایر سلول‌ها باشد و از آن بهتر این است که در سلول‌های مرجع از تابع Date نیز برای ایجاد فرمت‌های تاریخی قابل قبول استفاده کنید.

  • First_Intrest : تاریخ اولین پرداخت بهره، اجباری، با فرمت تاریخ.
  • Settlement : تاریخ خرید اوراق، اجباری، با فرمت تاریخ.
  • Rate : نرخ بهره سالانه، اجباری، با فرمت درصد.

علی رغم اینکه در جلوی این ورودی کلمه any (به معنی هر نوعی) نوشته‌شده، این ورودی از نوع عددی است و معمولاً به فرمت درصد داده می‌شود. نرخ بهره معمولاً روی اوراق قرضه نوشته‌شده و درصدی از ارزش اسمی است.

  • Par :ارزش اسمی اوراق، اختیاری، با فرمت پول.

این رقم مبلغی است که روی برگه اوراق قرضه نوشته‌شده و غیرقابل تغییر است. بازهم علی رغم اینکه در جلوی این ورودی کلمه any (به معنی هر نوعی) نوشته‌شده، این ورودی از نوع پولی است. و همچنین وارد کردن آن اختیاری است و اگر خالی رها شود اکسل برای آن مقدار ۱۰۰۰ را در نظر می‌گیرد. این در حالی است که نام این ورودی با فونت ضخیم نوشته‌شده و باید مقدار دهی به آن اجباری باشد.

  • Frequency : دفعات پرداخت بهره در سال، اجباری، عددی.

حتماً میدانید که بهره هر یک از اوراق قرضه می‌تواند در مقاطع مختلفی از سال پرداخت شود. برای این ورودی باید دفعات پرداخت بهره مربوط به اوراق قرضه را وارد نمایید. این ورودی نیز از نوع عددی است و اگر عدد ۱ را وارد کنید به این معناست که اوراق قرضه‌ای که اطلاعات آن را وارد می‌کنید فقط در انتهای هر سال بهره را پرداخت می‌کند(پرداخت بهره سالانه است) و در صورتی که مقدار ۲ را به این ورودی بدهید به معنی شش ماهه بودن پرداخت بهره است و اگر مقدار ۴ را به آن بدهید به معنی فصلی بودن پرداخت بهره توسط شرکت صادر کننده اوراق قرضه است. متأسفانه فقط اعداد ۱،۲ و ۴ را می‌توانید در این ورودی وارد کنید.

  • Basis : مبنای محاسبه بهره، اختیاری، عددی.

مقداری که به این ورودی می‌دهید مشخص می‌کند که ایام ماه‌ها و سال چگونه در نظر گرفته شوند. این مقدار می‌تواند یکی از اعداد ۳،۲،۱،۰ و ۴ باشد. به ازای ۰ (مقدار پیش فرض) هر ماه ۳۰ روز و هر سال ۳۶۰ روز در نظر گرفته می‌شود. به ازای ۱ اعداد حقیقی تعداد روزهای ماه و سال محاسبه می‌شود (در تاریخ میلادی)، به ازای ۲ روزهای ماه حقیقی و روزهای سال ۳۶۰ روز فرض می‌شود، به ازای ۳ روزهای ماه واقعی و هر سال ۳۶۵ روز در نظر گرفته می‌شود و به ازای ۴ سیستم اروپایی در نظر گرفته می‌شود.

  • Calc_Method : روش محاسبه بهره اوراق، منطقی، اختیاری.

این ورودی می‌تواند یکی از مقادیر ۰ یا ۱ را قبول کند. اگر مقدار وارد شده ۱ باشد (و یا مقداری وارد نشود) بهره اوراق از تاریخ صدور آن تا تاریخ خرید محاسبه می‌شود. و اگر مقدار آن صفر وارد شود به این معنی است که بهره اوراق از تاریخ اولین پرداخت بهره تا تاریخ خرید محاسبه می‌شود.

مثال

در مثال قبل فرض کنید که بجای پرداخت بهره در تاریخ‌های ۳۱/۰۶ و ۲۹/۱۲ هر سال تمامی بهره متعلقه یکجا و در تاریخ سررسید پرداخت می‌شود. برای نمایش این بهره متعلقه سلول G3 در نظر گرفته شده است. به همین دلیل فرمول زیر در سلول G3 نوشته می‌شود:

 

فرمول

=ACCRINTM(B2,B3,B5,B6)

G3
خروجی

۱۷۰,۸۳۳ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۰:۱۵:۵۹ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر