ACCRINT

ACCRINT

توضیح

حتماً در حسابداری با مسائل مربوط به ارزشیابی اوراق قرضه آشنایی دارید. یکی از موارد مهمی که در این مسائل باید محاسبه شود، میزان بهره متعلقه از تاریخ صدور اوراق تا تاریخ خرید آن است. این تابع برای شما همین محاسبه را انجام می‌دهد. البته فراموش نکنید که این محاسبه در مسائلی لازم است که تاریخ خرید اوراق با تاریخ خرید آن برابر نباشد.

این تابع بهره انباشته و متعلقه مربوط به‌نوعی از اوراق بهادار را محاسبه می‌کند، که صادر کننده آن تمام بهره را در تاریخ سررسید پرداخت می‌کند. و در طی عمر اوراق پرداخت بهره‌ای وجود ندارد.

به‌عبارت‌دیگر خروجی این تابع عبارت است از بهره انباشته مربوط به تاریخ صدور تا تاریخ خرید اوراق.

ورودی ها

  • Issue : تاریخ انتشار اوراق، اجباری، با فرمت تاریخ

علی رغم اینکه در جلوی این ورودی کلمه any (به معنی هر نوعی) نوشته‌شده، برای این تابع باید مقداری با نوع تاریخ وارد کنید. این مقدار را اگر اعتماد به نفس بالایی دارید می‌توانید به‌صورت دستی وارد کنید. اما بهتر است به‌صورت ارجاع به سایر سلول‌ها باشد و از آن بهتر این است که در سلول‌های مرجع از تابع Date نیز برای ایجاد فرمت‌های تاریخی قابل قبول استفاده کنید.

  • First_Intrest : تاریخ اولین پرداخت بهره، اجباری، با فرمت تاریخ.
  • Settlement : تاریخ خرید اوراق، اجباری، با فرمت تاریخ.
  • Rate : نرخ بهره سالانه، اجباری، با فرمت درصد.

علی رغم اینکه در جلوی این ورودی کلمه any (به معنی هر نوعی) نوشته‌شده، این ورودی از نوع عددی است و معمولاً به فرمت درصد داده می‌شود. نرخ بهره معمولاً روی اوراق قرضه نوشته‌شده و درصدی از ارزش اسمی است.

  • Par :ارزش اسمی اوراق، اختیاری، با فرمت پول.

این رقم مبلغی است که روی برگه اوراق قرضه نوشته‌شده و غیرقابل تغییر است. بازهم علی رغم اینکه در جلوی این ورودی کلمه any (به معنی هر نوعی) نوشته‌شده، این ورودی از نوع پولی است. و همچنین وارد کردن آن اختیاری است و اگر خالی رها شود اکسل برای آن مقدار ۱۰۰۰ را در نظر می‌گیرد. این در حالی است که نام این ورودی با فونت ضخیم نوشته‌شده و باید مقدار دهی به آن اجباری باشد.

  • Frequency : دفعات پرداخت بهره در سال، اجباری، عددی.

حتماً میدانید که بهره هر یک از اوراق قرضه می‌تواند در مقاطع مختلفی از سال پرداخت شود. برای این ورودی باید دفعات پرداخت بهره مربوط به اوراق قرضه را وارد نمایید. این ورودی نیز از نوع عددی است و اگر عدد ۱ را وارد کنید به این معناست که اوراق قرضه‌ای که اطلاعات آن را وارد می‌کنید فقط در انتهای هر سال بهره را پرداخت می‌کند(پرداخت بهره سالانه است) و در صورتی که مقدار ۲ را به این ورودی بدهید به معنی شش ماهه بودن پرداخت بهره است و اگر مقدار ۴ را به آن بدهید به معنی فصلی بودن پرداخت بهره توسط شرکت صادر کننده اوراق قرضه است. متأسفانه فقط اعداد ۱،۲ و ۴ را می‌توانید در این ورودی وارد کنید.

  • Basis : مبنای محاسبه بهره، اختیاری، عددی.

مقداری که به این ورودی می‌دهید مشخص می‌کند که ایام ماه‌ها و سال چگونه در نظر گرفته شوند. این مقدار می‌تواند یکی از اعداد ۳،۲،۱،۰ و ۴ باشد. به ازای ۰ (مقدار پیش فرض) هر ماه ۳۰ روز و هر سال ۳۶۰ روز در نظر گرفته می‌شود. به ازای ۱ اعداد حقیقی تعداد روزهای ماه و سال محاسبه می‌شود (در تاریخ میلادی)، به ازای ۲ روزهای ماه حقیقی و روزهای سال ۳۶۰ روز فرض می‌شود، به ازای ۳ روزهای ماه واقعی و هر سال ۳۶۵ روز در نظر گرفته می‌شود و به ازای ۴ سیستم اروپایی در نظر گرفته می‌شود.

  • Calc_Method : روش محاسبه بهره اوراق، منطقی، اختیاری.

این ورودی می‌تواند یکی از مقادیر ۰ یا ۱ را قبول کند. اگر مقدار وارد شده ۱ باشد (و یا مقداری وارد نشود) بهره اوراق از تاریخ صدور آن تا تاریخ خرید محاسبه می‌شود. و اگر مقدار آن صفر وارد شود به این معنی است که بهره اوراق از تاریخ اولین پرداخت بهره تا تاریخ خرید محاسبه می‌شود.

نکته

علی رغم سادگی این تابع یکی از توابع بسیار پرکاربرد علی‌الخصوص برای رشته حسابداری است.

 

مثال

فرض کنید شرکتی قصد خرید اوراق قرضه ۵ساله‌ای دارد که مشخصات آن به شرح زیر است:

تاریخ صدور: ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ ارزش اسمی اوراق قرضه: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
تاریخ خرید: ۱۲/۰۲/۱۳۹۱ نرخ بهره اسمی اوراق: ۱۵% (سالانه)
تصویر‏۵‑۴

بهره این اوراق در تاریخ سررسید اوراق یک باره پرداخت می‌شود.

برای حل این مسئله ابتدا یک فایل جدید اکسل را باز نموده و مطابق معمول قسمتی از آن را برای ورود اطلاعات اولیه مسئله در نظر بگیرید. در این صورت منطقه‌ای مانند تصویر‏۵‑۴ خواهید داشت که حاوی اطلاعات اولیه مسئله است.

حال برای محاسبه بهره متعلقه و انباشته اوراق منطقه‌ای دیگر از برگه را در نظر بگیرید و آن را شبیه به تصویر‏۵‑۴ فرمت‌بندی کنید. با این کار قصد دارم مثالی برای تعدادی از توابع این طبقه را در همین برگه قرار حل کنم.

تصویر‏۵‑۵

در قسمتی از برگه که من برای جواب مسئله انتخاب نموده‌ام قصد دارم بهره متعلقه اوراق را در سلول G2 نمایش دهم. بنابراین این سلول را انتخاب نموده و تابع ACCRINT را از ریبون Formulas و از طبقه Financial انتخاب کنید و سپس ورودی‌های آن را مطابق زیر مقدار دهی نمایید:

ورودی مقدار ورودی مقدار
Issue B2 Par B6
First_interest B2 Frequency B7
Settlement B3 Basis B8
Rate B5 Calc_method

(فرض بر این است که اولین تاریخ پرداخت بهره همان تاریخ صدور اوراق است بنابراین دو ورودی اول یکسان وارد شده‌اند)

فرمول خطی که در سلول G2 نمایش داده خواهد شد به‌قرار زیر است:

فرمول

=ACCRINT(B2,B2,B3,B5,B6,B7,B8)

G2
خروجی

۱۷۳,۰۷۷ ریال

منبع: حسابداری با اکسل

2017-03-24T00:16:07+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر