کاربرد تابع SUMPRODUCT در اجرا

متن یک فاکتور را به خاطر بیاورید . در محاسبات یک فاکتور فروش یک ستون با عنوان تعداد وجود دارد و یک ستون با عنوان فی(قیمت هر واحد محصول) . مفهومش کاملاً واضح است که در هر ردیف تعداد ضربدر فی مبلغ آن محصول را نشان می‌دهد و از جمع مبالغ ردیفهای فاکتور مبلغ جمع فاکتور به دست می‌آید. حال اگر بخواهیم به طور مستقیم جمع فاکتور را بدون محاسبه مبلغ تک‌تک ردیف‌ها به دست آوریم از این دستور استفاده می‌کنیم . این دستور زمانی استفاده می‌شود که بخواهیم مجموعه ای از اعداد را بر مجموعه ای دیگر از اعداد ضرب کنیم و مجموع آن‌ها را به نمایش در آوریم .

دستور آن نیز به شکل زیر است  که محدوده اول می تواند محدوده تعداد کالاها باشد و محدوده دوم قیمت همان کالاها

94

با این تابع سرعت در کار نیز بسیار زیاد می شود.

تصویر به پیوست???

کاربرد تابع SUMPRODUCT در اجرا

کاربرد تابع SUMPRODUCT در اجرا

 

کاربرد تابع SUMPRODUCT در اجرا

کاربرد تابع SUMPRODUCT در اجرا

2018-01-14T07:53:49+00:00

در باره نویسنده :