ماکرو جهت تهیه لیست فایلهای یک پوشه

با ماکرو زیر میتوانید لیستی از فایلهای موجود در پوشه ای که آدرس آن در سلول f1 درج شده است تهیه کنید :

حل معادلات برنامه ریزی خطی (سیمپلکس) با استفاده از افزونه Solver در اکسل
مطالعه بیشتر
2017-03-24T01:14:35+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر