سه فایل برای کمک در محاسبه استهلاک با اکسل

۱۳۹۶-۱-۴ ۰۱:۰۶:۵۷ +۰۴:۳۰

درباره نویسنده:

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر