دوره شماره 1

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: تهران

زمان برگزاری: آذر 1395

دوره شماره 2

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: بهمن ماه 95

شرکت کنندگانی از: شرکت شیشه فلوت قزوین – مرکز آمار دانشگاه علوم پزشکی قزوین – واحد مالی شرکت خوشگوار

دوره شماره 3

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: نائین (اصفهان)

زمان برگزاری:  اسفند ماه 95

دوره شماره 4

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری:  تیر و مرداد 96

شرکت کنندگانی از: شرکت البرز دارو – بیمارستان شهیدرجایی قزوین – آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی استان قزوین

دوره شماره 5

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: مرداد 96

با حضور کارکنان شرکت خوشگوار و چیپس باتو

دوره شماره 6

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: دی 96

شرکت کنندگانی از شرکت پلاسکوکار سایپا – آموزش بازرگانی قزوین

دوره شماره 7

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: تیر ماه 97

دوره شماره 8

اکسل پیشرفته

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: شروع کلاس از اسفند 97

دوره شماره 9

داشبورد مدیریتی

یاسر طاهرخانی

شهر: تهران

زمان برگزاری: بهمن ماه 95

دوره شماره 10

داشبورد مدیریتی

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: مهر ماه 96

شرکت کنندگانی از دانه تاک فام – صنایع پلیمر شریف – سازمان برنامه و بودجه استان قزوین

دوره شماره 11

پاور کوئری

یاسر طاهرخانی

شهر: تهران

زمان برگزاری: مرداد 97

دوره شماره 12

Power BI Desktop

یاسر طاهرخانی

این دوره بصورت آنلاین و سراسری برگزار گردیده است

دوره شماره 13

پاور کوئری (آنلاین)

یاسر طاهرخانی

شهر: قزوین

زمان برگزاری: مهر ماه 96

شرکت کنندگانی از دانه تاک فام – صنایع پلیمر شریف – سازمان برنامه و بودجه استان قزوین