SUM

SUM

  • این تابع از بین ورودی‌های دریافت شده، حاصل جمع ورودی‌های عددی را در خروجی نمایش می‌دهد. بنابراین خروجی این تابع نیز از نوع عددی است.

به‌عبارت‌دیگر خروجی این تابع عبارت است از حاصل جمع Number1…Number255.

  • Number1 … Numner255 : همگی از نوع عددی بوده و هر یک می‌توانند حاوی بازه‌ای از سلول‌های عددی باشند. بنابراین عملاً تعداد بسیار زیادی از سلول‌ها را می‌توان با استفاده از این ورودی‌ها پوشش داد. این ورودی‌ها می‌توانند مقادیر عددی را نیز قبول کنند اما فقط روی مقادیر عددی عملیات محاسباتی خود را انجام می‌دهند و مقادیر غیر عددی را اصلاً در نظر نمی‌گیرند.
  • علی رغم سادگی این تابع یکی از توابع بسیار پرکاربرد علی‌الخصوص برای رشته حسابداری است.

مثال
فرض کنید فروش‌های روزانه مربوط به دو ماه خرداد و تیر شرکت لبنیات نمونه را در یک فایل اکسل جدید و در یک ستون قرار داده‌اید. با این ترتیب برگه محتوی قیمت‌های فروش روزانه شما شبیه تصویر‏۵‑۱ خواهد شد.

البته برگه حاوی ۳۱ روز فروش برای هریک از ماه‌های خرداد و تیر است، که من اعدادی تصادفی در آن‌ها تایپ کرده‌ام و شما نیز می‌توانید چنین کنید. روزهایی که مبلغ فروش آن‌ها درج نشده روزهای تعطیل این شرکت بوده‌اند.

2017-03-24T00:18:18+00:00

در باره نویسنده :

معرفی خلاصه: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارشد حسابداری (دانشجوی دکتری حسابداری) کارشناس رسمی قوه قضاییه (حسابداری و حسابرسی) برنامه نویس و مدرس کامپیوتر