صفحه اول

تالانت

حسابداری و کامپیوتر

حسابداری با کامپیوتر را از ما بیاموزید

برگذاری کلاس

یکی از اهداف میان مدت تالانت برگزاری کلاسهای متنوع
در راستای آموزش حسابداری و کامپیوتر است


در کنار کلاسهای سنتی و حضوری،
برگزاری کلاسهای مجازی امکان برقراری کلاس به دوستانی که در راه دور هستند را میدهد.

محصولات متنوع آموزشی

تولید محتوای آموزشی در قالب:
فیلم
تصویر
کتاب
مقاله
پروژه
کلاس

گروه حسابداری اسپاد

کانال تخصصی تالانت

گروه مالی و مالیاتی

کامپیوتر

نرم افزار های مرتبط با رشته های مالی از جمله آفیس در این قسمت بحث می شوند

حسابداری

مطالب آموزشی و خبری مرتبط با حرفه حسابداری و حسابرسی

اخبار

اخبار و اطلاعیه های مربوط به رشته های مالی و حسابداری و نیز اخبار مرتبط با نرم افزارهای حسابداری و مالی

آموزش

کلاسهای آموزشی آنلاین و فیلمهای آموزشی ارائه شده توسط سایت